Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vocabularul afectivităţii – abordare interdisciplinară. Puncte de vedere

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIV
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article propose une brève systématisation théorique des données offertes par la psychologie et la linguistique dans le domaine de l’affectivité, en soutenant la nécessité d’une approche interdisciplinaire, qui peut offrir une modalité cohérente, unitaire et distinctive de définir et de classifier les affectes et ses lexicalisations.
Cuvinte-cheie:psychologie, linguistique, affectivité, lexicalisation, métalangue, noyau sémantique
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].