Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Culture(s), interculturalité, stereotypes. Propositions de travail au niveau universitaire

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 641
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This article describes some of the possibilities to work interculturally in an academic course of Intercultural Didactics intended for future language teachers as well as the results obtained following the didactic approach put in place. After a first part devoted to the concept of interculturality and its didactic meanings, the article presents in detail the students’ answers to two types of instructions: the identification of intercultural key words in readings of specialty and the analysis of stereotypes in comics. The article ends by presenting some elements of intercultural negotiation between Romanian and French students during exchanges on the setting up of a multilingual didactic sequence.
Cuvinte-cheie:intercultural, didactics, stereotype, comic book, plural identity
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: