Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre expresia A nu fi prea ortodox și variantele ei „neortodoxe”

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 377
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This article describes how are used the expressions not very Orthodox and not very Catholic according the religion of speakers. Originally these expressions had no religious significance and were related to lat. ortodoxus of gr. oρθόδξος (όρθός “just, fair, rational” and δόξα “opinion, faith”); lat. catolicus of gr. καθλικός “generally universal.” By analogy, expression not kosher has been associated with the Jewish religion.
Cuvinte-cheie:expression, variants, Catholic, Orthodox, meaning
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: