Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morfologia numelui în traducerea latină a cronicii lui Miron Costin

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 187
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The noun morphology in the Latin translation of the Chronicle of Miron Costin is described in some detail. The most important conclusion to be drawn is that the Neo-Latin idiom of the Jesuit father who is responsible for it reflects the Latin used in Church since St. Jerome on. This idiom is influenced, to start with, by the Romanian original of the chronicle; some details suggest that this influence goes beyond the text translated indicating that the translator had lived long enough in Moldavia to have acquired a good grasp of the local idiom. Last but not least, the translation reveals that its author was a Pole.
Cuvinte-cheie:Jesuit, Miron Costin, neo-Latin, noun morphology, Polish, translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: