Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba română din Republica Moldova şi problemele ei. Reflecţiile „reci” pe o temă „fierbinte” ale lui Eugeniu Coşeriu

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 89
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The study addresses the manner in which the linguist E. Coşeriu deconstructs the complicated issue of the so-called “Moldavian language”. Through genealogical, typological and of complex linguistic arguments, the scholar proves that it is a false problem, as the discussed idiom is obviously a variant dialect of Romanian.
Cuvinte-cheie:“Moldavian language”, E. Coseriu, language policy, research ethics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: