Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva tehnici de constituire a discursului liric bacovian

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 81
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The questioning premise of my study is the specificity of the poetic formula that, considering the simplicity of the the signifiers when compared to the density of the the signified, emphasizes, uniquely in Romanian literature, the simple beauty of a complex poetic system. The poetic reverie of George Bacovia initiates with an ontology in crisis, develops theological ways of understanding the relationship man–universe, in a poetic vision where deity is absent; the apotheosis is humbly lived. The poetic images preserve their meaning autonomously, but remain indifferent to the discourse order, while the perfection of the simplicity and the complexity of meaning qualify Bacovia as one of the greatest poets of the world.
Cuvinte-cheie:poetic techniques; complex poetic system; poetic dissonances; the poetic isotopies of the signifier; poetic cogito
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: