Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

О соотношении терминов соломонар/ градовник в плювиальной практике румыноязычного населения Буковины

Autor:
Publicația: Romanoslavica, XLI, p. 253
p-ISSN:0557-272X
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

7Valeriu BălteanuTerminologia magică populară româneascăPaideia2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: