Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Towards Building a WordNet Noun Ontology

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LI (3-4)
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:WordNet, a lexical database for English that is extensively used by computational linguists, has not previously distinguished hyponyms that are classes from hyponyms that are instances. This work describes an attempt to draw this distinction and reports the way in which the results were incorporated in the last version (2.1) of WordNet.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: