Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G.I. Tohăneanu, comentator al operei lui Mihail Sadoveanu

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IX (1), p. 233
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

1G. I. TohăneanuLocuri eminesciene la SadoveanuLR, XXIV (1), 31975
1G. I. TohăneanuClausula în proza lui SadoveanuLR, XIV (1), 1431965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: