Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le discours de chaire – moyen de communication publique

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 275-281
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Homiletic speech highlights its growing importance of moral-religious, cultural and social life since her messages are part of human existential horizon segments. Continuous active presence of the sermon in Romanian religious and social consciousness as a form of theological discourse or exposition of Christian teaching mode can not be denied or ignored. Pulpit speech is part of the sphere of public communication
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: