Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia portului popular românesc de pe Valea Siretului (Raionul Storojineț, Ucraina)

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 25 (2), Secțiunea Criticism. The discourse of clothing (II), p. 73-77
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The article analyses the terminology associated with the traditional Romanian clothing in the basin of the Siret River from an ethnographic, ethnologic, and ethno-linguistic perspective, underlining the dynamics of the Romanian language in Ukraine. The Terminology of Romanian Traditional Costumes in Valea Siretului, Ukraine, also presents the ethnolinguistic aspect, for language is a product of society and a function of its culture. For that reason, this terminology is a part of spoken language that constitutes a living proof of the continuance of a certain material and spiritual culture that is connected to the life of the community, to its traditional costume and vocabulary, to its conservation and evolution in time to its vitality.
Cuvinte-cheie:Romanian language, traditional clothing, etymology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

11Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
I. Formarea numelor de sate
Editura Sedcom Libris1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: