Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verba dicendi şi mecanismul metaforei în limbile română şi spaniolă

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 24 (1), Secțiunea Limbă și comunicație, p. 171-183
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:This paper, part of a more elaborated study, attempts to highlight that category of verbs – usually considered to be non-dicendi verbs – that aquired the special status of speech verbs due to their metaphorical use in certain contexts. This is how verbs coming from a wide variety of fields, such as animal communication sphere, physiological processes, natural phenomena, musical performances or certain onomatopoeic verbs may occasionally be considered as dicendi and, by their secondary meaning of human specific language (sometimes even gibberish or unintelligible), come to be perceived as reconfiguring the picture of the speech verbs in the lexicon of a language.
Cuvinte-cheie:Romanian vs. Spanish speech verbs, semantic transfer, metaphorical meaning, expressivity, lexical connotation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
47Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
1Grigore BrâncușSensul „legere” al verbului a cîntaLR, XXXIX (5-6), 3891990
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
2Gabriela Pană DindeleganReflecții asupra modalității contextuale de analiză a sensului (cu referire specială la verb)LR, XXV (2), 1191976
86Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: