Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The evolution of Romanian gerundial periphrases with a sta/a se afla/a umbla

Autor:
Publicația: Linguistica Atlantica, 33 (2), p. 87-109
Thematic volume: Old Romanian: Diachronic syntax and semantics
p-ISSN:1188-9932
Editura:Atlantic Provinces Linguistic Association
Locul:Newfoundland
Anul:
Rezumat:This paper argues that the cross-linguistic distinction between two classes of gerundial periphrases, such as proposed in Laca (2004a), can be extended to Romanian. That is, according to the level at which the finite verb is merged into the structure, we have one class with the finite verb merged directly in the functional domain, under Aspect; and the second class with the finite verb inserted at the lexical level, as the head of the VP, functioning as an eventuality modifier for the gerund. The first class is represented by structures with the auxiliary a fi 'to be' the second class, by configurations with the aspectualizers a sta 'to stay' a se afla 'to be situated' and a umbla 'to walk'. The diachronic analysis proposed in this paper argues that these three aspectualizers undergo different stages of grammaticalization, although they do not reach the auxiliary status. The loss of the locative argument and the possibility of extraction from the gerundial VP are used as arguments that the verbs a sta, a se afla and a umbla have undergone structural changes when used as aspectualizers.
Cuvinte-cheie:gerundial periphrasis, non-perfective aspect, aspectualizer, auxiliary
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019

Referințe în această publicație: 6

52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Frieda EdelsteinPerifraze verbale formate din a fi și gerunziul verbului de conjugat în limba românăCL, XI (2), 2531966
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: