Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii asupra lexicului expresiilor idiomatice din „Amintirile” lui Ion Creangă

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, V, p. 109
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: