Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Marker/Schlüsselwörter der medizinischen Sprache und Berufsidentität

Autor:
Publicația: ANADISS, 19, p. 130
p-ISSN:1842-0400
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Cet article se propose de mettre en évidence une série de marques discursives propres pour le segment médical pour relever également des caractéristiques identitaires professionnelles. À ce sens, il faut préciser que, pour être créée, l'identité a besoin de langage, selon la philosophie structuraliste et post-structuraliste, qui met l'accent sur le rôle constitutif et formatif du langage, autant que sur la représentation lors de ce processus. L’approche des types de discours-texte par le biais des marques linguistiques typiques peut montrer objectivement le rôle du discours dans la construction de l'identité professionnelle dans le monde médical. Cette construction langagière commence dès les premières étapes parcourues par l'étudiant dans le sanctuaire de la médecine.
Cuvinte-cheie:identité, discours, parole, marque langagière, médecine
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Simona Nicoleta StaicuStatutul stilistic al termenilor în discursul medicalEITM, 5, 485-4942013pdf
html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: