Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte istorice şi dialectale ale flexiunii verbale în Băgări de seamă asupra canoanelor gramăticeşti de Vornicul Iordache Golescu

Autori:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXVI (2), p. 189-199
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Historical and Dialectal Aspects of the Romanian Verbal System in „Băgări de seamă asupra canoanelor gramăticeşti”] The article analyses the Romanian verbal system in “Băgări de seamă asupra canoanelor gramăticeşti”, a grammar published by Iordache Golescu in 1840. We investigate, on the one hand, the conservative features that underlie the continuity relation with the prevoius stage of Romanian verbal system, and, on the other hand, the innovative features that occur mainly at the dialectal level.
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].