Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arthur Schopenhauer’s Place in Classical Rhetoric’s Evolution

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, VI
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:The material presents Schopenhauer’s contribution for rhetoric universal history. Using the content of the Eristic Dialectics’ tract and the writing style, the philosopher of Berlin re-established the link between philosophy and rhetoric and extended on about a century and so the existence of classical rhetoric.
Cuvinte-cheie:rhetoric, philosophy, eristic dialectics, rhetoric stratagems
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: