Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical and semantic productivity of the chromatic term “verde” (“green”) in Romanian

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, IX (1)
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:Made up of elements that exist in our language, some older, some more actual, the inventory presented in this scientific paper proves an extraordinary dynamics of the chromatic terminology, and will be capable to surprise us as well through future innovations.
Cuvinte-cheie:lexical and semantic productivity, chromatic terminology
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: