Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Translating and promoting Romanian literature in the Interwar and WW2 periods

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, IX (2), p. 69
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:Starting from the assumption that translation is deeply rooted in the historical and cultural context of both its production and reception, and since, throughout history, there have been various policies of encouraging/ discouraging translation, this paper aims at presenting the translation policies operating in interwar Romania.
Cuvinte-cheie:translation policies and strategies, interwar and WW2 Romania, translating culture
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: