Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Towards a typology of coordination and subordination in proverbial phrases from the Bible

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, IX (2), p. 58
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:The present paper is a study of the coordination and subordination relations that are established on a syntactic and semantic level in the analysis of proverbial phrases. The aim is to show that only by identifying the right type of relationships that are established between different types of sentences and by analysing them, can one attempt to grasp the true meaning of the paremiological text and, in this case, of biblical proverbs.
Cuvinte-cheie:main clause, subordinate clause, Book of Proverbs, phrase
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

26Constantin NegreanuStructura proverbelor româneştiEditura Științifică și Enciclopedică1983

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: