Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Critic and His Shadow : Gheorghe Grigurcu’s Poetry

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 1, p. 25-29
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The article reveals the relations between the poetry and criticism written by Ghe. Grigurcu, enumerating the stages of the poet’s development in the constant shadow of the critic. The features of the poetry – refinement, delicacy, grace, elegant and focused writing, ineffable notations and abstractions – merge with the exigencies that the same author, as a critic, shows towards poetry in general.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

2Iulian BoldeaCritici români contemporaniEditura Universității „Petru Maior”2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: