Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Changes of Frames in Institutional Talk

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 3, p. 167
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:The paper starts from the concepts of frame and participants’ alignment as defined by Goffman (1986) and Tannen (1993) and uses them in the analysis of a telephone conference in a multinational company where English is the lingua franca. The purpose of the analysis is to identify the frame changes and the linguistic devices that mark them as well as the possible misunderstandings that such changes can cause for participants.
Cuvinte-cheie:institutional talk, frame, alignment, lexical realization, misunderstandings
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: