Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Language Use of Hungarian Communities in Majority Contexts

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 4 (1), p. 187
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:
  • The present study summarises the findings of sociolinguistic research based on a questionnaire, and it discusses the situation of Hungarian as a community language in Australia, Canada and the United Kingdom. The aim of the study is to investigate the language use of the communities in informal encounters and in public sphere in order to provide valuable insight into the functions and status of the Hungarian language in the above mentioned countries, which is an important facet of language maintenance.
  • [Utilizarea limbii de către comunităţile ungureşti în contextele majoritare]
Cuvinte-cheie:sociolinguistics, bilingualism, minority language use, domain
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: