Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evaluation in the Newspaper Article Entitled Rebels in Libya Gain Power and Defectors

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 4 (2), p. 123
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:The paper analyses an article published in The New York Times on the 28th of February 2011 entitled Rebels in Libya Gain Power and Defectors with the aim of identifying ways in which the authors express evaluation at lexical, syntactic and discourse levels.
Cuvinte-cheie:evaluation, lexis, syntax, discourses
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: