Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Calcuri lingvistice meglenoromâne după limbile balcanice

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (2), p. 227-240
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper examines some of the linguistic calques in Meglenoromanian that share a pattern with the Balkan languages. It is a well-known fact that the Meglenoromanian linguistic enclave has been in close contact with the Macedonian and Greek languages, and had contacts with the Turkish language during the Ottoman Empire. All these languages have strongly influenced this historically Romanian dialect. The active bilingualism of its speakers has led to language interference at all levels: phonetics, morphology, syntax and vocabulary. Apart form numerous lexical loans the dialect exhibits a number of calques patterned according to Balkan languages.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].