Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Intensifying Adverbs in English and Romanian

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XI (1)
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

1Daria ProtopopescuOn adverb formation in RomanianBWPL, XI (1)2009pdf
html
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: