Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arhaism, insule relicvă şi continuitate (I)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXII (2), p. 157-172
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this text we discuss the importance of areal factors for historical linguistics by using the results of etymological and areal linguistic research. For this purpose, diagrams of areal frequency are applied in order to show etymological and areal linguistic phenomena and their implications for the historical linguistics of the Rumanian language. We cover the continuity of the Daco-Roman population on the territory of ancient Dacia, linguistic contacts between Slavs and Romans, the implications of areal linguistics for the so-called Theory of Continuity, the language of the Daco-Slavs in light of the diagrams of areal frequency, and the occurrence of words of Proto-Bulgarian origin on the Daco-Rumanian territory.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].