Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Complementul consecutiv. Realizarea particulară a consecutivului prin infinitiv

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (1), p. 95-106
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author proposes a reanalysis of the consecutive construction, considered in most Romanian grammars a type of adjunct which expresses result. The fact that the consecutive construction is dependent on an element expressing evaluation accounts for the interpretation as a complement. The analysis is comparable to that of the comparative complement, which is required by a degree marker as well. When the consecutive construction does not depend on a degree marker, but on a verb phrase, it may be analyzed as an adjunct. A special case is the realization by a prepositional phrase incorporating an infinitive clause. The prepositional phrase emphasizes the complement status of the result construction, as the latter depends on a degree marker. Semantically, the prepositional phrase incorporating an infinitive clause expresses the limits on the gradation of a property by specifying the domain of its application.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].