Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Old Turkic Hydronyms in Romania

Autori:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXVI (1), p. 115-120
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Around twenty hydronyms in Romania were identified as having a Cuman origin a century ago, around 1900. This article proposes some etymologies.
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].