Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
  • An image of the book in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A24
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Contextul în care se desfășoară cercetarea este în cadrul preocupărilor noastre mai largi cu privire la evoluția mentalităților în perioada de după secolul al XVI-lea. Scopul cercetării este de a identifica, într-o anumită măsură, felul în care se raportau la carte oamenii epocii respective. S-a impus lectura repetată și succesivă a însemnărilor, de fiecare dată cu alt scop, căutînd alt tip de date. Analiza și sinteza au fost principalele instrumente de operare, perspectiva fiind una diacronică. Drumul parcurs este de la particular la general, într-un demers inductiv. Cert este că, tipărită sau manuscrisă, cartea este factor activ în viața umană și se bucură de o considerație deosebită. Răspîndirea, ulterior circulația cărților, amplul efort de traducere din diferite limbi reflectă o efervescență culturală foarte mare.
  • The context in which this research takes place is within our broader concerns about the evolution of mentalities in the period after the sixteenth century. The purpose of this research is to identify, to some extent, how the people of that specific period related to the book. This requires a repeated and successive reading of the notes, each time with a different purpose, seeking for other data. The main instruments were analysis and synthesis, approached from a diachronic perspective. The approach is an inductive one, from particular to general. The fact is that, printed or manuscript, the book is an active factor in the human life and enjoys a high respect. First the spreading, then the diffusion of the books, followed by an extensive effort of translating into different languages, reflect a great cultural effervescence.
Cuvinte-cheie:
  • traducere, marginalia, paratext
  • translation, marginalia, paratext
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
24Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO