Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prima bucoavnă tipărită în limba română și posteritatea ei

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, III-IV, p. 217
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: