Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Transposition du chant des sirènes dans le sacré ou le profane

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 335-339
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Ces mots-ci visent une démarche de relativisation de la loi de la foi chrétienne: elle est absolue, pourtant sa présence dans le quotidien prend la forme de la pépite. Impliquant la leçon du classicisme profane, on peut dire: les dieux ne vivent pas uniquement dans l’Olympe, mais aussi dans la cuisine ou la chambre à provision de chacun.
Cuvinte-cheie:sirène, monde profane, monde chrétien, logos, foi
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: