Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hieronymus. Teoria și practica traducerii textului sacru

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 207-212
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper is an overview of St. Jerome’s approach on the translation of the Bible. The author argues that St. Jerome’s version of the Holy Scripture is based on the vast cultural experience of the well-known Christian apologist, who favoured three dominant criteria: grammatical, aesthetic and logical. The conclusion is that St. Jerome’s work reconciles the classical literary tradition with the theological one.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: