Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicale și etimologice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIII (2), p. 171-175
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The article approaches, from the lexical and etymological point of wiew, some entries în Dicţionarul limbii române (DLR).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: