Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexic românesc în documente transilvănene. Socotelile orașelor Brașov și Sibiu

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIII (1), p. 57-74
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Notre démarche se propose un inventaire de lexique roumain des documents édités en Transylvanie dans la première moitié de XVIe siécle.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: