Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glimpses of the Linguistic Situation in Solomon Islands

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (2), p. 184-190
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This paper has given a brief overview of the linguistic pattern in Pacific, with focus on multilingualism in Melanesia. The linguistic diversity has given rise to creole languages in three of the Melanesian countries: Solomon Islands, Vanuatu and Papua New Guinea. These creole languages – Solomon Islands Pijin, Bislama and Tok Pisin – are based on English but consist of many features from the indigenous languages. Some examples are given from Solomon Islands Pijin. Finally Kwaio, one of the indigenous languages, has been given a brief presentation.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: