Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Exceptionally Exceptional Expressions in Japanese: Japanese Linguistics

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (2), p. 175-183
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This study presents functions of donatory verbs in the elaborated politeness systems in Japanese. The author helps you to solve a mysterious problem encounter above in the text.
Cuvinte-cheie:politeness, donatory verbs, interrogative questions
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: