Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Correspondence of Sextil Pușcariu with Alf Lombard

Autori:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVII (2), p. 101-107
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This paper presents the correspondence between the Romanian linguist S. Puşcariu, the founder of “the linguistic school of Cluj”, and the Swedish Romanist Alf Lombard, who dedicated a great part of his energy and work to the study of the Romanian language, becoming one of the best known specialists in Romanian. There have been preserved eleven letters sent by Puşcariu and twelve letters sent by Alf Lombard (between 1935 and 1947). They offer interesting information for the history of linguistics, about their scientific activity and about the political situation in Transylvania during the WWII.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: