Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Translating proverbs

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVIII (2), p. 95-105
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:
  • proverbe, traducere, hieroglif, literal, context coşerian, parafrază
  • proverbs, translation, hieroglyph, literal, coşerian context, paraphrase
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

12Pavel RuxăndoiuProverb şi contextEditura Universității din București2003html
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: