Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mărunțișuri criptografice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (1), Secțiunea Filologie. Limbă literară, p. 60
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The author’s considerations try to answer three questions, viz. (1) whether the cryptogram written on the copy of the Penticostal Triod (Cracovia, 1491), treasured at Şcheii Braşovului church, belongs to the Greek key system, (2) the complete de-ciphering of the cryptogram in the Romanian manuscript 3278 (Romanian Academy Library), and (3) the publication of the Slavic version of the Praise to the Worthy Cross from the Romanian manuscript 5023 (Romanian Academy Librabry) and the explanations supplied to various cryptograms of the cross found in the Slavic manuscript 13 and the Slavic manuscript 494 (Romanian Academy Library).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

1Alexandru MareșMardarie Cozianul. Contribuții filologiceBrâncuș, 1212010
1Alexandru MareșObservații pe marginea aplicării cheii grecești în textele slavo-române și românești din secolele al XV-lea – al XVIII-leaLR, XXXV (3), 1981986
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: