Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Constrîngeri constitutive şi funcţionale ale unui curriculum universitar de didactica limbii şi literaturii materne. Abordare comparativă. România. Germania. Elveţia

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Didactică, p. 165-189
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Der Beitrag schenkt eine besondere Aufmerksamkeit den Problematiken der Didaktik der Muttersprache und Literatur indem eine vergleichende Analyse aus drei Ländern: Rumänien – Deutschland – Schweiz vorgestellt wird. Es wird insbesondere darauf eingegangen, welchen Status die unterschiedlichen Fächer Didaktik der Sprache, respektive Didaktik der Literatur als auch das Schulpraktikum in den jeweiligen Erziehungssystemen einnehmen.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: