Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Persuasiune prin argumentare în discursul publicistic eminescian

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LV, Secțiunea Stilistică, pragmatică, lingvistica textului, p. 115-122
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The Pragmatics deals with the problems of argumentation and persuasion of the discourse in different types of communication. One of them is the journalist discourse which offers a wide range of rhetorical devices used as strategies to persuade the reader. The text above presents some theoretical aspects about what means argumentation and persuasion, taking into account different opinions of the linguists, and also follows the theory in offering significant examples from Mihai Eminescu’s journalist work. The examples are based on the main argumentative devices like: description, narration, rhetorical question, polemic negation, repetition, metaphor etc. and the persuasive devices: irony, sarcasm, emphasis, quotation, order of words, imperative and so on. The conclusion is that Eminescu’s journalist work is very complex, that all the devices used make the communication persuasive, and also that his style is not to be confused even we talk about the beletristic work or the journalistic one.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
41Daniela Rovența-FrumușaniArgumentarea
Modele și strategii
BIC All2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: