Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Burning Bush of the Mother of God – a Movement of Spiritual and Literary Renewal

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 191-200
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Notre étude essaie de mettre en évidence l’aspect spirituel du mouvement «Rugul Aprins» qui a marqué la culture roumaine juste après la deuxième guerre mondiale.C’est un phénomène culturel de résistance contre le communisme “un phénomène de résistance spirituelle orthodoxe” dans une période quand cette doctrine athée voulait s’installer.L’idée fondamentale de ce mouvement était la déification de l’homme par la répetition perpetuelle de la prière de Jésus. C’était une altérnative chrétienne, “une université libre, une académie avec des sujets orthodoxes qui a englobé toute une aire spirituelle”.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: