Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii asupra teoriilor cîmpurilor lexico-semantice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LV, Secțiunea Lexicologie, semantică, terminologii, p. 17-31
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’article offre une vue d’ensemble sur les principales théories relatives aux champs lexico-sémantiques, le point de départ étant les premières observations sur les relations identifiables à l’intérieur du lexique. L’analyse insiste sur les champs paradigmatiques, syntagmatiques et complexes et synthétise les acceptions du „champ” dans la linguistique roumaine.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
2Werner BahnerObservații asupra metodelor actuale de cercetare a vocabularuluiLR, X (3), 1931961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: