Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Cognitive Approach to Semantics

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LVI, Secțiunea Perspective teoretice actuale, p. 77-86
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Most significant semantic theories of the last century propose a distinction between meaning in the language and the meaning that relates language to something outside: signifier and signified, denotation and connotation… Like cognitive linguistics in general, semantics has always focused on the patterns in which conceptual content is structured or organized in language.
Cognitive semantics (a redundant concept, in fact, since all semantics is cognitive) centers on content expressed in consciousness and in phenomenology- employing methods like introspection, as words differ in their access to consciousness; abstraction and comparison meant to reveal both the conscious contents and the less conscious aspects of semantic structure.
Cuvinte-cheie:cognitive; semantics; image schema; concept; metaphor
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: