Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Das Manuskript 3208. Philologische Studie

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 139-146
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The manuscript no. 3028 is a collection of texts from the Northern Moldavian part of Romania and it dates from the end of the XVIII-th century, a period of intense ecclesiastical cultural activity developed under the patronage of Paisie Velicicovschi, one of the abbots of the Monastery of Neamt. The study of the manuscript sheds new light on the understading of the linguistic and cultural processes that shaped the Romanian literary norm of the time.
Cuvinte-cheie:manuscript, philological analysis, the literary Romanian
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: