Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The spiritual punishment in Documents concerning the history of Iaşi

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 91-99
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le présent article propose la mise en évidence des caractéristiques des châtiments spirituels rencontrés en 619 documents originaux du XVII-ème siècle, rédigés en roumain, trouvés dans «Documents visant l’histoire de la ville de Iaşi», éditée par I. Caproşu.
Cuvinte-cheie:documents du XVII-ème siècle, histoire de la langue roumaine, caractéristiques des châtiments spirituels
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: