Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lingvistice de la românii din Bulgaria

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXI, Secțiunea Note lexicale, p. 233
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

3Ioana VintilăObservații asupra expresiilor rimateLR, XII (2), 1711963
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: