Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Intonația interogativă la aromânii din R. Macedonia (cu câteva particularități segmentale ale informatorilor)

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXIX, p. 157
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

3Adrian TurculețAtlasul multimedia prozodic român (AMPRom)FD, XXXII, 1572013pdf

Referințe în această publicație: 3

25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
7Andrei AvramParticularități ale intonației interogative în graiul din MuscelFD, VIII, 431973
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: