Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri sintactice și semantice nucleare în limba română vorbită (Oltenia)

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, VIII, p. 31
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

1Laurenţiu ThebanThe Syntactic Type of Romanian. The Basic SentenceRRL, LI (1), 179-1942006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].